"ROPS. Od potrzeb do rozwiązań. Tworzymy przestrzeń do godnego życia Małopolan".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego.
Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

supernews zdjęcie 2015-08-21 Przed nami konferencja "Przeszłość warunkująca przyszłość. Proces pomagania w obliczu traumy". Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencji pt.: „Przeszłość warunkująca przyszłość. Proces pomagania w obliczu trau... Więcej
supernews zdjęcie 2015-08-17 Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny 2015 Roku Z przyjemnością ogłaszamy V edycję Konkursu "Małopolski Pracownik Socjalny - Mamy moc pomagania". Od 17 sierpnia do 2 października można zgłaszać swoich kandydatów. Więcej
supernews zdjęcie 2015-07-31 Zapraszamy pracowników domów pomocy społecznej do udziału w superwizji! Projekt skierowany jest do pracowników realizujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami w DPS sprofilowanych na osoby przewlekle psychicznie chore . Więcej
supernews zdjęcie 2015-07-24 Znamy laureatów V Konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans"! W dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie odbyło się posiedzenie członków Kapituły V Konkursu „Małopolski Samorząd Rów... Więcej
supernews zdjęcie 2015-07-24 II EDYCJA PROJEKTU "SUPERWIZJA DLA ASYSTENTÓW RODZINNYCH" ZAKOŃCZONA ! W dniu 21.07.2015 r. miały miejsce ostatnie spotkania superwizyjne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach II edycji projektu pn. „Superwizja dla asyst... Więcej
supernews zdjęcie 2015-07-15 Trwa IX Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2014" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”. Więcej
supernews zdjęcie 2015-06-18 Gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 - święto małopolskiego sektora ekonomii społecznej 17 czerwca w Opactwie w Tyńcu miała miejsce jubileuszowa gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ogłoszono na niej wyniki piątej edycji konkursu dla przedsiębiorstw społecznych,... Więcej
2015-08-26 Doradca w zakresie struktury systemu wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem doradztwa w temacie struktury systemu wspiera... Więcej >
2015-08-21 Przed nami konferencja "Przeszłość warunkująca przyszłość. Proces pomagania w obliczu traumy". Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencji pt.: „Przeszłość warun... Więcej >
2015-08-17 Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny 2015 Roku Z przyjemnością ogłaszamy V edycję Konkursu "Małopolski Pracownik Socjalny - Mamy moc pomagania". Od 17 sierpnia do 2 października można zgł... Więcej >
2015-08-11 Zbliża się termin przyjmowania zgłoszeń w KONKURSIE LADY D. im. Krystyny Bochenek W dniu 16 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin składania zgłoszeń w „Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek”, którego organizatorem je... Więcej >
2015-07-31 Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowa... Więcej >
Więcej aktualności Archiwum
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl