Załaduj kalendarz
2019-07-05

15-lecie powstania Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

W dniu 5 lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia powstania Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Podczas spotkania poruszono kwestie m.in. wspieranie osób starszych oraz sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” zostało założone w 2003 roku przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej i działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi, działa na rzecz zwalczania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promuje ideę wolontariatu i integracji europejskiej oraz upowszechnia i promuje ekonomię społeczną.

Poprzez szeroką działalność wspiera osoby niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, głównie w ramach projektów i programów aktywizujących ich społecznie i zawodowo.

Drukuj
15-lecie powstania Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl