Załaduj kalendarz
0000-00-00

16 stycznia 2006 r. - spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społeczenj

WIĘCEJ INFORMACJI - NOWE OFERTY SZKOLENIOWE Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl