Załaduj kalendarz
2007-06-11

„Praca socjalna z osobami bezdomnymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”.
Szkolenie skierowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, pracujących z osobami bezdomnymi. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy z osobami bezdomnymi.
Zajęcia poprowadzi P. Małgorzata Kurdybacz – kierownik Działu Pomocy Bezdomnym w MOPS w Krakowie oraz liderzy grupy wychodzenia z bezdomności: P. Krystyna Wójcik (doświadczony pracownik socjalny) oraz Brat Hieronim – Jerzy Moros (Dyrektor Domu Św. Brata Alberta).
 
Szkolenie będzie prowadzone w godzinach 9.00 – 14.00, w trzech terminach: 2, 3 i 4 lipca 2007r.  i odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 1.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Lista miejsc jest ograniczona, a o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń!!!
 
Wypełnioną kartę zgłoszeń proszę przesłać pod nr fax 012-422-06-36, emailem (ibanasiewicz@rops.krakow.pl) lub  pocztą na adres ROPS w terminie do 25.06.2007r.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl