Załaduj kalendarz
2011-03-29

„Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim: nowe technologie - moda czy konieczność?”

W imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji: „Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim: nowe technologie - moda czy konieczność?”, która odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku w Krakowie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 314.

Konferencja organizowana jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie w ramach wspólnie prowadzonego programu „Szkoła @ktywnego Seniora” i stanowi podsumowanie realizowanych projektów „TeachNET” i „Heurit(AGE)” finansowanych przez Komisję Europejską (Program Grundtvig, www.grundtvig.org.pl)

Ideą przewodnią Konferencji jest przekazanie informacji na temat wykorzystania nowych technologii i działań obywatelskich w kształceniu seniorów. Wydarzenie to ma służyć efektywnej wymianie doświadczeń, zaprezentowaniu własnych osiągnięć i rezultatów w kontekście demograficznych i społecznych zmian zachodzących w Polsce i krajach partnerskich oraz promocji wielostronnych działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W trzech kolejnych blokach tematycznych wystąpią koordynatorzy projektów, eksperci - przedstawiciele różnych środowisk kierujących działania do seniorów (Uniwersytetów III Wieku, mediów, uczelni i samorządu) oraz młodzi trenerzy i seniorzy „uczący się” i „uczący innych”. Zostaną przedstawione założenia i rezultaty realizowanych projektów i ich wpływ na integrację lokalnej społeczności w wymiarze wielopokoleniowej i wielokulturowej Europy. Wystąpi Zespół S@S. Zaproponujemy również udział w grach z wykorzystaniem ICT.

Mamy nadzieję, że dowiecie się Państwo jak i czego można się uczyć przez całe życie i dlaczego należy tak czynić.

Program „Szkoła @aktywnego Seniora” (www.sas.tpnk.org.pl) jest realizowany od 2007 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem i  popularnością w środowisku seniorów. Stał się „dobrą praktyką”, z której doświadczeń czerpią inne instytucje i organizacje działające na tym polu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie została Laureatem w kategorii „Najlepsza organizacja” w konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję z okazji 10-lecia Programu Grundtvig w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go e-mailem do dnia 15 kwietnia br. na adres:

rcis@wbp.krakow.pl         

Powiadomienia o przyjęciu zostaną przesłane do 20 kwietnia br.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.


Udział w konferencji jest bezpłatny

Program

Formularz zgłoszenia
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl