Załaduj kalendarz
2012-05-29

Aktywni w każdym wieku. Przyjdź, posłuchaj, skorzystaj!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych kierowanych do osób w wieku 50+ pn. Aktywni w każdym wieku, które odbędą się w dniu 5. czerwca oraz 14. czerwca br.* w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Wielickiej 72 B w Krakowie (piętro I, sala 106). Spotkanie organizowane przez Centrum Informacyjne FEM, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Krakowie oraz Punktem Konsultacyjnym KSU przy Centrum Transferu Technologii  Politechniki Krakowskiej, będzie dotyczyło możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich oraz innych form aktywizacji osób starszych w sferze społeczno-kulturowej. * Druga tura zapisów na spotkanie przewidziane na dzień 14.06.2012 r. zostanie uruchomiona w przypadku większej ilości chętnych, po zapełnieniu listy zgłoszeniowej na termin 05.06.2012 r.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Po zakończeniu prezentacji oferty poszczególnych instytucji, będzie szansa na odbycie bezpłatnych indywidualnych konsultacji  zarówno w kontekście procedury ubiegania się o wsparcie, jak i aspektów formalno-prawnych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Zapisów na szkolenie można dokonywać na adres e-mailowy: fem@umwm.pl

Na stronie: www.fundusze.malopolska.pl jest dostępny szczegółowy plan spotkania.

Przyjdź, posłuchaj, skorzystaj!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl