Załaduj kalendarz
2012-09-20

ANIMA SANA IN CORPORE SANO - W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Od kilku lat w Polsce i na świecie nasila się proces starzenia się społeczeństwa. W samym Krakowie z roku na rok wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, których liczba, zgodnie z prognozami GUS, wyniesie w 2030 r.  ok. 30% ogółu mieszkańców miasta. W zaistniałej sytuacji niezwykle ważne jest podejmowanie inicjatyw skierowanych do środowiska seniorów...
Naprzeciw wyzwaniom współczesności wychodzi Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, które podejmuje działania skierowane do osób w tak zwanym trzecim wieku. Od 2010 roku prowadzi wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta Nowohucką Akademię Seniora. W ramach NAS jesienią tego roku realizowany będzie projekt Anima Sana In Corpore Sano - W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch, skierowany do seniorów z terenu Krakowa. Projekt obejmować będzie cykl zajęć z jogi na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także spotkanie ze specjalistą z zakresu zdrowia, połączone z warsztatami na temat zasad właściwego odżywiania.

Celem projektu jest aktywizacja środowiska krakowskich seniorów, promocja postaw i zachowań prozdrowotnych, a także podejmowanie działań służących poprawie jakości życia osób starszych. Udział w takich projektach jak ten, realizowany prze Stowarzyszenie,  umożliwia seniorom podnoszenie sprawności psychofizycznej, niezbędnej do codziennego funkcjonowania oraz zachowania zdrowia na długie lata, a także przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Bardzo ważnym aspektem jest także działanie na rzecz integracji środowiska i stymulowanie potrzeby pracy nad własnym rozwojem.

Szczegółowe informacje na temat projektu: www.przyjacielenowejhuty.pl oraz w biurze NAS
(os. Centrum A 6a, tel. 12 644 68 10 wew. 26), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Liczba miejsc ograniczona!

Projekt realizowany przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
tel. 12 644 68 10 wew. 26
stowarzysznie@przyajcielenowejhuty.pl

plakat
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl