Załaduj kalendarz
2019-11-07

Animatorzy środowisk seniorskich z wizytą w Centrum aktywizacji i opieki seniorów

Uczestnicy warsztatów „Animator społeczny środowisk seniorskich” oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odwiedzili miejsce dedykowane seniorom z terenu gminy Zakliczyn.

Współdziałanie to klucz do sukcesu! Wspólna pasja, odwaga i chęć sięgania po nowe gwarantuje sukces!

Takie założenia przyświecały osobom zaangażowanym w powstanie Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w gminie Zakliczyn. Na niewielkim terenie powstało miejsce, w którym seniorzy czują się dobrze, mogą spędzić czas w gronie przyjaciół, skorzystać z pomocy psychologa czy z rehabilitacji ruchowej. Początkowa niepewność związana z nowym miejscem (zarówno u organizatorów jak i uczestników) przerodziła się w satysfakcję odpowiednio ze stworzenia placówki odpowiadającej na potrzeby najstarszych mieszkańców gminy Zakliczyn oraz z oferty jaka jest w niej realizowana. Aktualnie seniorzy korzystają ze wszystkich miejsc jakimi dysponuje Centrum, a kilku oczekuje na liście rezerwowej.

Wizyta studyjna przyniosła wiele istotnych informacji dla jej uczestników, pokazała dobrą praktykę, która może stanowić inspirację do działania i realizacji projektów z udziałem środków europejskich w ramach RPO WM. 

Centrum prowadzone jest przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Zakliczyn – GOPS powstało w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Celem głównym Centrum jest podniesienie dostępu do usług opiekuńczych i aktywizujących starsze osoby z terenu gminy Zakliczyn.

Zakres wsparcia obejmuje:

•    usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,

•    usługi aktywizująco-usprawniające

•    usługi wspomagające.

5 spośród 20 miejsc jakie oferuje dla seniorów Centrum dedykowane jest osobom po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtonna lub z innymi zespołami otępiennymi. Istotnym uzupełnieniem oferty Centrum jest miejsce okresowego (maksymalnie 3 miesięcznego w danym roku) całodobowego pobytu co przyczyni się do zbudowania w lokalnej społeczności kompleksowej oferty wsparcia.

Informacje o Centrum. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl