Załaduj kalendarz
2010-03-02

Bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6, powołany został zespół konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku oraz ich rodziców i nauczycieli.
Bezpłatne konsultacje obejmują:
1. ocenę funkcjonalnego widzenia,
2. diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni (małej i dużej),
3. ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
4. prezentację i dobór pomocy optycznych oraz naukę posługiwania się nimi,
5. dobór metod, form oraz technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
6. rozmowę z pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły.

Mamy 60 lat doświadczenia. Jesteśmy jedyną taką placówką w Małopolsce. Na co dzień kilkuset uczniów naszego Ośrodka uczy się, rozwija swe zdolności i współpracuje ze specjalistami, by powrócić do społeczeństwa jako osoby zaradne życiowo i samodzielne.
W ramach naszego Ośrodka funkcjonują: wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoły policealne, szkoła muzyczna oraz internat.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 12 266 66 80 wew. 35 lub 36.

Zachęcamy do odwiedzenia nas 10 kwietnia 2010 roku podczas "Dnia Otwartego".
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.blind.krakow.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl