Załaduj kalendarz
0000-00-00

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2005/2006 zakończony.

Dnia 01 marca br. został przekazany wojewodzie raport z bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2005/2006.

Dnia 01 marca br. został przekazany wojewodzie raport z bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2005/2006.
Ideą leżącą u podstaw bilansu było uzyskanie obrazu funkcjonowania pomocy społecznej w naszym regionie – ocena szans i ograniczeń, potrzeb
i problemów.
W bilansowaniu potrzeb pomocy społecznej udział wzięło 155 małopolskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: 136 gminnych ośrodków pomocy społecznej, 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie i 3 miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich.

Pozostałe jednostki (46 z 201 do których wystosowano ankietę) nie przesłały materiałów lub dostarczyły je znacznie po wyznaczonym terminie.

 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl