Załaduj kalendarz
2020-11-12

COACHING GRUPOWY ONLINE - zapraszamy pracowników małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej

Coaching grupowy online dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, a także dla osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy oraz placówkach wsparcia dziennego to najnowsza propozycja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie mająca na celu wzmocnienie i wspieranie pracowników małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego, w oparciu o zasoby uczestników. Dla osób biorących udział w 12-godzinnych spotkaniach grupowych przewidziane są również konsultacje indywidualne z Coachem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizując zadania z zakresu wzmacniania kompetencji oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w instytucjach pomocy i integracji społecznej zaprasza do zgłaszania udziału w coachingu grupowym do 3 zróżnicowanych tematycznie grup:

Grupa I – skierowana do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników środowiskowych domów samopomocy, do obowiązków których należy wspieranie osób chorujących psychicznie.

Spotkania grupowe dla grupy I odbędą się w dniach 23.11.2020r., 30.11.2020r. oraz 7.12.2020r.

w godzinach 9.00-13.00

Zakres merytoryczny spotkań przewiduje:

1. Wzmocnienie i rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami ośrodków pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem chorujących psychicznie.

2. Aktywacja pełniejszego potencjału, poznanie swoich mocnych stron przez uczestników.

3. Niwelowanie wzorców myślenia stanowiących przeszkodę/utrudniających funkcjonowanie

w środowisku zawodowym.

4. Zwiększenie motywacji, rozwój samoświadomości i zdolności do autorefleksji uczestników.

5. Lepsza organizacja pracy i zarządzania czasem przez uczestników.

6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Grupa II – skierowana do asystentów rodziny

Spotkania grupowe dla grupy II odbędą się w dniach 24.11.2020r., 01.12.2020r. oraz 8.12.2020r. w godzinach 9.00-13.00

Zakres merytoryczny spotkań przewiduje:

1. Wzmocnienie i rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z rodziną w kryzysie objętą wsparciem asystenta rodziny.

2. Aktywacja pełniejszego potencjału, poznanie swoich mocnych stron przez uczestników.

3. Niwelowanie wzorców myślenia stanowiących przeszkodę/utrudniających funkcjonowanie

w środowisku zawodowym.

4. Zwiększenie motywacji, rozwój samoświadomości i zdolności do autorefleksji uczestników.

5. Lepsza organizacja pracy i zarządzania czasem przez uczestników.

6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.    

Grupa III – skierowana do pracowników placówek wsparcia dziennego

Spotkania grupowe dla grupy III odbędą się w dniach 25.11.2020r., 02.12.2020r. oraz 9.12.2020r.

w godzinach 9.00-13.00

Zakres merytoryczny spotkań przewiduje:

1. Wzmocnienie i rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcami działań prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego.

2. Aktywacja pełniejszego potencjału, poznanie swoich mocnych stron przez uczestników.

3. Niwelowanie wzorców myślenia stanowiących przeszkodę/utrudniających funkcjonowanie

w środowisku zawodowym.

4. Zwiększenie motywacji, rozwój samoświadomości i zdolności do autorefleksji uczestników.

5. Lepsza organizacja pracy i zarządzania czasem przez uczestników.

6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Wszystkie spotkania z uwagi na trudną sytuację epidemiczną odbędą się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy komunikacyjnej.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w coachingu proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną oraz klauzulą zgody, na adres e-mail asyc@rops.krakow.pl do dnia 18 listopada 2020 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w coachingu zostaną poinformowane drogą elektroniczną na adres e-mail wpisany w karcie zgłoszeniowej do dnia 20 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy dla grupy I

Formularz zgłoszeniowy dla grupy II

Formularz zgłoszeniowy dla grupy III

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl