Załaduj kalendarz
2010-01-11

Coroczne badanie wśród jednostek pomocy społecznej rozpoczęte

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej uruchomił cykliczne badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.
Celem „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2010” w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, jest dostarczenie informacji:
  • wspierających efektywne wykorzystanie środków unijnych w Priorytecie VII PO KL w kontekście realizacji projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkoleniowych projektów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
  • o potrzebach i potencjale ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie małopolskim w realizacji bieżących zadań;
  • służącej dostosowaniu do oczekiwań jednostek pomocy społecznej propozycji projektu ROPS „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”.
Badanie jest przeprowadzane za pomocą kwestionariusza ankiety (ankieta rozsyłana) kierowanego do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich w województwie małopolskim tj. 201 jednostek. 

Kwestionariusze ankiet oraz więcej informacji na temat badania tutaj
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl