Załaduj kalendarz
2008-06-17

Cykl specjalistycznych konsultacji psychologicznych

W ramach kontynuacji cyklu szkoleniowo-warsztatowego “Praca ze sprawca przemocy”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uruchamia w bieżącym roku dla uczestników zeszłorocznej edycji kursu, cykl specjalistycznych konsultacji psychologicznych.  

Liczymy, iż uczestnictwo w tych konsultacjach wzmocni uczestników, stworzy możliwość wymiany doświadczeń i przyczyni się do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Udział w konsultacjach specjalistycznych psychologicznych umożliwi Państwu dodatkowe poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie porad i wskazówek odnośnie rozwiązywania trudności, jakie napotykają Państwo w trakcie realizacji swoich zadań.
Spotkana konsultacyjne (konsultacje psychologiczne)będą się odbywać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie w następujących terminach:
• 28 maja 2008., od godziny 9:00- 14:00-pierwsze spotkanie konsultacyjne
• 18 czerwca 2008., od godziny 9:00- 14:00-drugie spotkanie konsultacyjne
Konsultacje są bezpłatne. Terminy kolejnych konsultacji będą ustalane z grupą na bieżąco.
Aby usprawnić przebieg konsultacji, uprzejmie prosimy o zgłoszenie telefoniczne i przesłanie e mailem lub faxem do ROPS, wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wymienieniem zagadnień problemowych do konsultacji psychologicznych. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest Pani Kinga Wójcik –specjalista do pracy z rodziną w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, adres e mail: kwojcik@rops.krakow.pl lub pod numerem telefonu: 012 422 06 36 wew. 21.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl