Załaduj kalendarz
0000-00-00

Cykl szkoleniowo - warsztatowy w zakresie inicjowania grup wsparcia dla rodzin zastępczych i doskonalenia umiejętności pracy z grupą wsparcia

W dniach 21 i 23 lutego br ROPS organizuje szkolenie dla pracowników PCPRów celem doskonalenia umiejętności tworzenia i rozwijania grup wsparcia dla rodzin zastępczych, pracy z grupą wsparcia i koordynacji jej funkcjonowania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w dwudniowym cyklu szkoleniowo – warsztatowym organizowanym w ramach projektu:
„Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej poprzez kształcenie umiejętności tworzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych”
Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zwłaszcza pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów chcących doskonalić się w zakresie umiejętności tworzenia i rozwijania grup wsparcia dla rodzin zastępczych, pracy z grupa wsparcia i koordynacji jej funkcjonowania. Założeniem jest przygotowanie 3-osobowych zespołów z zainteresowanych powiatów.

Tematyka szkolenia:
• potrzeby i problemy rodzin zastępczych
• możliwości wsparcia rodzin zastępczych
• inicjowanie grupy wsparcia
• motywowanie rodzin do uczestnictwa w grupie wsparcia
• techniki i sposoby pracy z grupą wsparcia dla rodzin zastępczych
• ewaluacja pracy z grupą wsparcia

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu dwudniowego cyklu szkoleń i warsztatów

Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Radziwiłłowskiej 1, w terminach:

21.02.2006 – godz. 9:00 (zakończenie ok. godz. 15:30)
23.02.2006 – godz. 9:00 (zakończenie ok. godz. 15:30)
Szkolenie jest bezpłatne
O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 3-osobowe zespoły prosimy zgłaszać wypełniając kartę zgłoszeń i przesyłając ją do ROPS do 17.02.2006

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl