Załaduj kalendarz
2008-03-25

Cykl szkoleniowy "Diagnoza rodziny z wykorzystaniem genogramu"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Województwie Małopolskim” zaprasza „Lokalnych koordynatorów systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” na 2 – dniowy cykl szkoleniowy „Diagnoza rodziny z wykorzystaniem genogramu”. Zajęcia poprowadzi Pani Agnieszka Schab – psycholog, na co dzień współpracująca z Ośrodkiem Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania genogramu w pracy z rodziną. Poniżej przedstawiamy tematykę szkolenia: 1. Rozumienie rodziny w teorii systemowej - rodzina jako system wzajemnie powiązanych ze sobą jednostek – wykład 2. Fazy życia rodziny – wykład 3. Metoda pracy z genogramem (wykład + warsztaty ): a) Zasady zapisu genogramowego b) Diagnozowanie rodzin w oparciu i ich genogram c) Rodziny funkcjonalne i dysfunkcjonalne Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16 w dniach 17-18 kwietnia 2008r. w godzinach 9-15. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 50 zł. Wypełnioną kartę zgłoszeń proszę przesłać pocztą na adres ROPS ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w terminie do 04.04.2008r. lub pod nr fax 012-422-06-36 wew. 44. Wpłat prosimy dokonywać na konto: Kredyt Bank S. A. II o/Kraków 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000. Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl