Załaduj kalendarz
2007-02-06

DIAGNOZOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje 2-dniowy cykl szkoleniowo-warsztatowy w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie. Podczas 16 godzinnego cyklu szkoleniowo-warsztatowego, uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikowania przemocy domowej, rozpoznawania form i rodzajów zachowań o charakterze przemocy, metod diagnozowania oraz stosownych strategii interwencyjnych.  
Zajęcia będą odbywać się w następujących terminach:
I termin: 22 luty i 27 luty 2007 roku, godz. 9:00 – 15:30
II termin: 27 marzec i 3 kwiecień 2007 roku, godz. 9:00 – 15:30
III termin: 11 kwiecień i 17 kwiecień 2007 roku, godz. 9:00 – 15:30
Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowo-warsztatowym wynosi 50 zł od osoby.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl