Załaduj kalendarz
0000-00-00

Dodatkowy termin szkolenia Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem na temat: "Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym", zorganizowano kolejny termin szkolenia.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
31- 026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 1 tel./fax 422-06-36, 430-29-73
e-mail: bmagiera@rops.krakow.pl

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem na temat: "Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym", zorganizowano kolejny termin szkolenia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lipca 2005 r. w godz. od 9.30 do 16.00 siedzibie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Instytucie Studiów Strategicznych, przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Cele szkolenia
Uzyskanie wiedzy w zakresie szczegółów kwalifikowalności kosztów; nabycie umiejętności praktycznego przygotowania kosztorysu do wniosku EFS, zwłaszcza pod kątem działania 1.5 SPO RZL.
Odbiorcy szkolenia
Osoby przygotowujące wniosek, zajmujące się księgowością bądź osoby mające kłopoty w przygotowaniu budżetu do wniosku

W celu zgłoszeniu swojego udziału w szkoleniu należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs, wypełnić i przesłać na adres e-mail: d.kobylec@iss.krakow.pl lub fax: 012 421-83-40

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Program "Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)" jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl