Załaduj kalendarz
2013-08-27

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM"

W okresie do stycznia 2015 r. Beneficjenci realizujący projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” mają możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych.

Doradztwo na rzecz Beneficjentów świadczyła będzie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie firma Centrum Doradztwa Prawnego i Szkoleń Sp. z o.o. z Łęgu Tarnowskiego.

Dane kontaktowe wykonawcy:
Wojciech Gębiś
tel. +48 505 122 126
e-mail: wojciech.gebis@cdps.pl


Każdy beneficjent uprawniony jest do skorzystania miesięcznie z 6 godzin zegarowych coachingu stacjonarnego – w swojej siedzibie lub miejscu realizacji podprojektu oraz do nielimitowanego doradztwa telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Wskazany wymiar czasowy może zostać zwiększony dla danego podprojektu wyłącznie za zgodą Instytucji Realizującej.

Realizacja doradztwa dla Beneficjentów rozpoczyna się w sierpniu br. Szczegóły dotyczące realizacji usługi doradztwa oraz wzór karty świadczenia doradztwa znajdą Państwo poniżej.

Wzór karty świadczenia doradztwa

Pismo ws. coachingu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl