Załaduj kalendarz
2009-08-27

Doradztwo dla OPS i PCPR

Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznego doradztwa w zakresie opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradztwo adresowane jest do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje na stronie projektu Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl