Załaduj kalendarz
2009-08-27

Doradztwo w zakresie opracowania i realizacji kontraktu socjalnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników OPS i PCPR do skorzystania z usługi doradczej w zakresie opracowania i realizacji kontraktu socjalnego. 

Doradztwo obejmuje następujący zakres:

1. Objaśnianie zasad wdrożenia kontraktu socjalnego w ośrodku pomocy społecznej, jako narzędzia w projekcie systemowym dotyczącym rozwoju aktywnej integracji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Dokonywanie oceny sytuacji osoby/ rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, z którą zawierany jest kontrakt socjalny.
3. Wyznaczanie celów i określanie efektów działań w kontrakcie socjalnym.
4. Określanie działań niezbędnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
5. Wskazywanie i objaśnianie zasad, zakresu i sposobów dokonywania oceny działań, podejmowanych przez strony kontraktu.
6. Wypełnianie kontraktu socjalnego/ programu indywidualnego.
7. Analiza zestawu instrumentów integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, stosowanych w ramach projektu systemowego przez ośrodek pomocy społecznej.

 

Z doradztwa skorzystać będzie można w godzinach 9:00 - 15:45 w terminie 24-28 sierpnia oraz 7-11 września 2009r.


Wsparcie w zakresie w/w doradztwa jest bezpłatne. Koszty doradztwa są w pełni finansowane w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kard pomocy społecznej”. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udzieleniu wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu 012/639-14-40.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl