Załaduj kalendarz
2007-02-19

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY Z RODZINĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w III edycji kursu: DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY Z RODZINĄ - półroczny kurs doskonalący metody pracy z rodziną dla pracowników socjalnych
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników socjalnych do profesjonalnego działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcjami. Podczas 96 godzinnego cyklu szkoleniowo-warsztatowego, uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny, umiejętności diagnozowania problemów oraz stosowania właściwej strategii pomocy, zarówno w wymiarze profilaktyki, jak i interwencji kryzysowej. Poznanie kompetencji różnych resortów, instytucji i organizacji oraz możliwości udzielania wsparcia stworzy szansę zacieśniania sieci współpracy na rzecz pomocy rodzinie.
Osoby regularnie uczestniczące w kursie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.
Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, od marca do listopada 2007 roku. Szczegółowy program oraz harmonogram zajęć znajduje się w załączeniu.
Oferta skierowana jest do pracowników pomocy społecznej, którzy pracują z rodzinami.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 250 zł od osoby.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
 1. Wprowadzenie do problematyki rodziny – 8 godz.
 2. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – 8 godz.
 3. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – warsztat – 8 godz.
 4. Formy pomocy rodzinie – 8 godz.
 5. Formy pomocy rodzinie cd. – 8 godz.
 6. Praca z rodziną zastępczą – 8 godz.
 7. Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej – 8 godz.
 8. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – 8 godz.
 9. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie cd.– 6 godz.
 10. Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami – 8
 11. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat – 8 godz.
 12. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat cd. – 8 godz.
 13. Spotkanie podsumowujące – 2 godz.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

L.P.
TEMAT
TERMIN
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
1
Wprowadzenie do problematyki rodziny
 
13 marzec
9:00 – 15:30
2
Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny- część wprowadzająca
28 marzec
9:00 – 15:30
3
Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny- warsztat
4 kwiecień
9:00 – 15:30
4
Formy pomocy rodzinie – część I
 
18 kwiecień
9:00 – 15:30
5
Formy pomocy rodzinie – część II
 
9 maj
9:00 – 15:30
6
Praca z rodziną zastępczą
23 maj
9:00 – 15:30
7
Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej
6 czerwiec
9:00 – 15:30
8
Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – część I
13 czerwiec
9:00 – 15:00
9
Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – część II
20 czerwiec
9:00 – 13:00
PRZERWA WAKACYJNA
10
Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami
26 wrzesień
9:00 – 15:30
11
Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – część I
10 październik
9:00 – 15:30
12
Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – część II
24 październik
9:00 – 15:30
13
Spotkanie podsumowujące
 
7 listopad
10:00 – 12:00

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl