Załaduj kalendarz
0000-00-00

DOTACJE 2005

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej wynikających z opracowanych i wdrażanych przez ROPS programów celowych (Małopolski Program Polityki Prorodzinnej na lata 2004 - 2007; Wojewódzki Program Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 - 2006; Wojewódzki Program Poprawy Warunków Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych na lata 2001 - 2005). Regulamin konkursu oraz formularze ofert znajdują się w dziale DOTACJE. Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl