Załaduj kalendarz
2010-02-24

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uzyskał zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na używanie Logo Europejskiego Roku 2010 - w związku z podejmowanymi działaniami w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Więcej informacji jak uzyskać zgodę na korzystanie z Logo Europejskiego Roku 2010 na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mps.gov.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl