Załaduj kalendarz
2012-07-05

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości - wyróżnienie dla projektu ARES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie w kategorii Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne za projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie. Co roku bierze w nim udział ok. 350 instytucji. W konkursie mogą startować władze krajowe, regionalne i lokalne, a także partnerstwa publiczno-prywatne ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Chorwacji, Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości

2. Inwestowanie w umiejętności

3. Rozwój środowiska biznesowego

4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu

5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Konkurs przeprowadzany jest na poziomie krajowym oraz europejskim. Nominacje do etapu europejskiego w 2012 roku otrzymały Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za projekt „Agroturystyka – sposób na sukces na wsi” oraz Miasto Gliwice za projekt „Szkolny bar u Króla Stasia windą do przedsiębiorczości”.

Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbyła się 2 lipca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Wioletta Wilimska, Dyrektor ROPS w Krakowie, odebrała z rąk wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik dyplom i statuetkę.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl