Załaduj kalendarz
2006-07-31

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich sfinansuje nowy Informator dla Seniorów

Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach  Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2006 roku.
 
Spośród 1 698 wniosków, które wpłynęły na konkurs przeznaczono do dofinansowania 730. Wśród nich znalazł się partnerski projekt Małopolskiego Informatora dla Seniorów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie.
 
W wyniku realizacji projektu wydrukowanych zostanie 5000 egzemplarzy broszury, które zostaną bezpłatnie przekazane zainteresowanym osobom i instytucjom, głównie małopolskim organizacjom pozarządowym.
Projekt ma na celu rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym. Realizację tak określonego celu zapewni dobór treści zgromadzonych w Informatorze, które pokażą coraz szerszą i atrakcyjniejszą ofertę aktywizującą i edukacyjną kierowaną do małopolskich seniorów; wskażą konkretne miejsca i możliwości; dostarczą wiedzy niezbędnej w dzisiejszym świecie, brakującej osobom starszym.
 
Przewidywany termin  dystrybucji informatorów - listopad/grudzień 2006 r.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl