Załaduj kalendarz
2015-06-18

Gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 - święto małopolskiego sektora ekonomii społecznej

17 czerwca w Opactwie w Tyńcu miała miejsce jubileuszowa gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ogłoszono na niej wyniki piątej edycji konkursu dla przedsiębiorstw społecznych, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.

Celem konkursu jest promocja firm społecznych, które swoje cele społeczne realizują dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Zarabiają produkując lub świadcząc usługi, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów społecznych - aktywizację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych czy działania na rzecz społeczności lokalnej. Ważną rolą podmiotów ekonomii społecznej jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także świadczenie usług użyteczności publicznej, co w szerszym wymiarze, sprzyja rozwojowi społeczności lokalnych.

Sektor ekonomii społecznej to bogactwo doświadczeń, pomysłów, innowacyjnych rozwiązań. To także różnorodność branż, rodzajów organizacji i form prawnych. Tę różnorodność ilustrują uczestnicy konkursu, wśród których znajdują się organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie: socjalne, inwalidów i niewidomych, pracy oraz spółki not for profit.

Zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorstw społecznych działa w branży usługowej – świadcząc usługi gastronomiczne i cateringowe, a także opiekuńcze, porządkowe i pielęgnacji terenów zielonych. Podmioty ekonomii społecznej działają jednak w bardzo różnych branżach, w tym między innymi reklamie, grafice, rehabilitacji, turystyce i rekreacji.

KLPS2015

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015

Spośród zgłoszonych do konkursu aplikacji Kapituła konkursu wybiera zwycięzców w kategorii Głównej oraz Debiut Roku, w której startują najmłodsze firmy społeczne, działające krócej niż 2 lata. W konkursie nagradzane są też jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) oraz przedsiębiorcy, którzy wspierają – merytorycznie lub finansowo firmy społeczne. Swoją nagrodę przyznają również internauci, którzy mogą oddać swój głos w plebiscycie internetowym.

Laureaci:
Zwycięzcą piątej edycji konkursu została Spółdzielnia Socjalna PRIMA z Pcima, która zajmuje się prowadzeniem stołówek szkolnych oraz promuje wśród mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, zdrowe odżywianie. W prowadzonych przez nią warsztatach, spotkaniach z dietetykami, Targach Zdrowia wzięło udział około 1,5 tysiąca uczestników. Spółdzielnia otrzymała statuetkę oraz 25 000 zł - nagrodę ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Za tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej wyróżniona została Spółdzielnia Pracy Tarnowska Odzież.

W kategorii Debiut zwyciężyła Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie, którą kapituła doceniła za szybki rozwój oraz promocję ekonomii społecznej wśród młodych ludzi. Nagrodę - 5000 zł ufundował Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Spółdzielnia RÓWNOSĆ głosami blisko 500 osób zdobyła również Nagrodę Publiczności.

Wyróżnienie dla debiutującej firmy otrzymała również Okno na świat Spółdzielnia Socjalna prowadząca w Słopnicach punkt opieki dziennej nad dziećmi.

Najlepszym samorządem wspierającym rozwój ekonomii społecznej została Gmina Klucze rekomendowana do tego tytułu za szereg inicjatyw na rzecz promocji ekonomii społecznej podejmowanych w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej.

Spośród tzw. tradycyjnych przedsiębiorstw wygrała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec z Tymbarka – producent ogrodzeń betonowych, który intensywnie wspiera lokalne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureaci tych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy.


fot. Krzysztof Cukier


Głównym sponsorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 25 000 zł. Bank z Limanowej jest sponsorem konkursu od pierwszej jego edycji - w ciągu 5 lat przekazał firmom społecznym łącznie niemal 100 000 zł, za co otrzymał z rąk Wioletty Wilimskiej, Dyrektor ROPS statuetkę Mecenasa Przedsiębiorczości Społecznej.

Od 2 lat firmom startującym w kategorii Debiut Roku nagrodę w wysokości 5 000 zł funduje Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Laureatom konkursu nagrody wręczała Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Sowa, który jest patronem honorowym konkursu oraz Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W Gali wzięli udział przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, małopolscy posłowie, a przede wszystkim przedstawiciele firm społecznych oraz instytucji wsparcia ekonomii społecznej.


Patroni konkursu to: BCC Loża Małopolska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennik Polski i Radio Plus.Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej-Etap I”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Drukuj
   Logo EER
   Logo EPUAP
   Mapa dojazdu
   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

   30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
   tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
   e-mail: biuro@rops.krakow.pl