Załaduj kalendarz
2010-10-08

III Małopolski konkurs plastyczny- ROZSTRZYGNIĘTY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”
Z przyjemnością ogłaszamy, że III Małopolski konkurs plastyczny :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest” został rozstrzygnięty !!!

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Małopolski Kurator Oświaty. Patronat medialny sprawowało Radio Kraków i Telewizja Kraków.
Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów Europejskiego Roku walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: dzieci do lat 12 oraz dzieci i młodzież powyżej lat 12.

Na konkurs wpłynęły 172 prace.

Po analizie nadesłanych prac Kapituła Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:
1. Katarzyna Wojtanowicz – Kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie

Członkowie:
2. Elżbieta Zięba – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego
3. Prof. Roman Łaciak - Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
4. Magdalena Żółkiewicz- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
5. Dorota Gołdyn- Otowska - Caritas Archidiecezji Krakowskiej
6. Małgorzata Wawrzyńska - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM

postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii dzieci do lat 12 :

I miejsce: Oliwia Ćwiękała
II miejsce: Julia Marczyńska
III miejsce: Tomasz Wojsznis


Członkowie Kapituły postanowili również przyznać w tej kategorii wyróżnienia następującym uczestnikom:

Agata Kołodziej, Zofia Ryś, Joanna Strugała, Łukasz Mrożek, Anna Suder, Violetta Korcik


W kategorii dzieci i młodzież powyżej lat 12

I miejsce: Magdalena Wasiewicz
II miejsce: Katarzyna Sanak
III miejsce: Hubert Maciejczyk


Członkowie Kapituły postanowili również przyznać w tej kategorii wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kamil Ochel, Aneta Wielgus, Monika Popławska, Jakub Liska, Sebastian Bańdura.


Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Pragniemy również podziękować wszystkim uczestnikom konkursu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu propagującego nauczanie społeczne Jana Pawła II w odniesieniu do rodziny „ RODZICIELSTWO XXI WIEKU- SZANSE I ZAGROŻENIA”, która odbędzie się 20 października 2010 roku w Auli Wielkiej „Ignatianum” ul. Kopernika 26 w Krakowie, w godz. 9.30- 15.00.

Rozdanie nagród w konkursie przewidziane jest na godz. 12.15.

Laureatów wraz z rodzicami bądź opiekunami serdecznie zapraszamy!
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl