Załaduj kalendarz
2013-10-30

III posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Małopolski Komitet Sterujący zebrał się dziś w Krakowie, aby zapoznać się ze stanem zaawansowania projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem".

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie DPS przy ul. Krakowskiej 55, gdzie członkowie oraz obserwatorzy  MaKS zostali przywitani przez przewodniczącego Komitetu Sterującego Pana Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.


W ramach pierwszej części posiedzenia Rafał Barański - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,  przedstawił stan realizacji uchwał podjętych przez Komitet podczas II posiedzenia w dniu 1 lutego br. oraz – wraz z kierownikiem projektu Piotrem Maurkiem – przybliżył zebranym postępy we wdrażaniu 8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych  oraz stan działań dedykowanych personelowi pielęgniarskiemu małopolskich DPS. Na dzień posiedzenia w 5 projektach zostali już wyłonieni wykonawcy robót budowlanych, w 7 projektach rozpoczęły się działania szkoleniowe, w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uczestniczy 103 pielęgniarki, a 28 pielęgniarek ukończyło już z sukcesem kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.


W trakcie posiedzenia członkowie MaKS mieli możliwość zapoznać się z realizacją 2 projektów: w DPS ul. Krakowska 55 oraz w DPS ul. Łanowa 41 w Krakowie. W obu projektach realizowane są prace remontowo-budowlane oraz prowadzone działania szkoleniowe dla personelu. Szczegółowych informacji o zakresie każdego z projektów oraz o aktualnym stanie działań, jak również  o codziennym funkcjonowaniu tych placówek, udzieliły w DPS przy ul. Krakowskiej – Dyrektor Maria Gdula-Argasińska oraz Krystyna Figa, natomiast w DPS przy ul. Łanowej – Dyrektor Ryszard Jaworski oraz Tadeusz Mardoń.

Drukuj
III posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl