Załaduj kalendarz
2015-03-13

III posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 13 marca 2015 r. w Willi Decjusza w Krakowie, odbyło się III posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Było to pierwsze posiedzenie Rady w obecnym roku kalendarzowym.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia aktu powołania do składu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej Pani Józefie Szczurek – Żelazko – Radnej Województwa Małopolskiego, Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM. Powołanie to jest zgodne z Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 18/2015 r. z dnia 25 lutego 2015 r. i wynika z wygaśnięcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Marty Mordarskiej, dotychczasowego przedstawiciela Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM w składzie Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni Goście, w osobach:
Pan Andrzej Skrzyński – Członek Rady Polityki Senioralnej przy MPiPS oraz Pani Aneta Widak – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.

W trakcie obrad przyjęto uchwały dotyczące prac Rady w minionym roku, poparcia dla powstawania Gminnych Rad Seniorów, omówiono propozycje tematów pracy Rady w roku bieżącym i zreferowano tematy:

Sprawozdanie ze spotkania na temat działań związanych z edukacją organizatorów UTW w dniu 02.02.2015 r. na Krakowskiej Akademii im. Frycza – Modrzewskiego przedstawiła Pani Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW.

Informację na temat działań podejmowanych przez Radę ds. Polityki Senioralnej działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła dr Jolanta Perek – Białas – Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS.

Obrady wypełniła także debata na temat poruszanych zagadnień, która zakończyła się podjęciem ustaleń i rekomendacji. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl