Załaduj kalendarz
2007-11-16

Inauguracja PPWOW w województwie małopolskim

W związku z rozpoczęciem wdrażania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich  w województwie małopolskim 30 listopada 2007 roku w Krakowie odbędzie się konferencja inauguracyjna realizację Programu w naszym regionie.
Bliższe informacje dla gmin biorących udział w Programie można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie pod nr tel. 012/ 422-06-36, w. 30 (Iwona Banasiewicz - ibanasiewicz@rops.krakow.pl)
PROGRAM KONFERENCJI:
30 listopada 2007 roku
Kraków, Grand Hotel, ul. Sławkowska 5
 
10.30 – 11.00        Rejestracja uczestników
 
11.00 – 11.15       Otwarcie konferencji:
                              Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego

                              Jadwiga Pauli – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

                              Krakowie

11.15 – 12.15        Informacje o Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich:
 
                              Jarosław ChołodeckiKierownik Zarządzający Projektem PPWOW
                              Założenia i cele Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
 
                              Ewa Gliwicka – Koordynator Programu Integracji Społecznej PPWOW
                              Omówienie Programu Integracji Społecznej
 
                              Anna Czechowska – Urban, Specjalista ds. zarządzania 
                              finansowego PPWOW
                              Omówienie finansowych aspektów realizacji Programu Integracji Społecznej
 
                              Agnieszka Ścigaj – Koordynator Regionalny PPWOW w Małopolsce
                              Realizacja Programu Integracji Społecznej w Województwie Małopolskim
 
12.15 – 12.45        Joanna Kubik – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kierownik Zespołu
                              Projektu EQUAL
                              Projekt "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form
                              zatrudnienia" jako przykład aktywizacji społeczności lokalnej
                              w przezwyciężaniu problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego
 
12. 45 – 13.30       Jakub Wygnański, Członek Zarządu Stowarzyszenia  Klon/Jawor
                              Dobre przykłady współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
                              pozarządowymi w zakresie ekonomii społecznej
 
13.30 – 14.00        Przerwa (poczęstunek)
 
14.00 – 15.00        Prezentacja gmin biorących udział w Programie
 
             15.00        Zakończenie konferencji
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl