Załaduj kalendarz
2014-03-13

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

„Mając na uwadze konieczność wzmacniania pozycji małopolskich seniorów w życiu społecznym, jak również doceniając doświadczenie i potencjał tej grupy społecznej, stwarzając tym samym warunki do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, powołuje się Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej.”

W dniu 13 marca bieżącego roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, w czasie którego Akty Powołania otrzymali:

Przewodniczący:
1) Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Członkowie:
2) Marta Mordarska – Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego – Radna Województwa Małopolskiego,
3) Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
4) Maciej Zdziarski – Fundacja Instytut Łukasiewicza,
5) Olga Śladowska – Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”,
6) Zofia Szarota – Uniwersytet Pedagogiczny,
7) Jolanta Perek-Białas – Uniwersytet Jagielloński,
8) Elżbieta Achinger – przedstawiciel środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– Krakowski Obszar Metropolitalny,
9) Urszula Kupcza – przedstawiciel środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– subregion Małopolska Zachodnia,
10) Wiesława Borczyk – przedstawiciel środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– subregion nowosądecki,
11) Maria Kanior – przedstawiciel środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– subregion tarnowski,
12) Maria Kopytek – przedstawiciel środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku
–subregion podhalański.

Rada została powołana Zgodnie z Uchwałą Nr 1614/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z dn. 31.12.2013 r., oraz Zarządzeniem Nr 24 /2014 Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z dn. 27.02.2014 r.

Powołanie Rady to odpowiedź Zarządu Województwa Małopolskiego na potrzebę utworzenia forum zapewniającego wymianę doświadczeń, opiniowanie oraz propagowanie działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl