Załaduj kalendarz
2018-11-07

Informacja o szkoleniach z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego prowadzi rekrutację na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego informuje, iż zostały ostatnie miejsca na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia są bezpłatne, rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Szkolenia będą realizowane w następujących specjalizacjach:

1.    szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Miejsce szkolenia: WARSZAWA)

2.    szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub praca socjalna z osobami uzależnionymi (Miejsce szkolenia: SZCZECIN)

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, noclegi.

Więcej informacji www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl