Załaduj kalendarz
2008-01-17

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielny referent ds. projektu szkoleniowego - nr referencyjny: ROPS/110-12/07

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:
Pan Grzegorz Mordecki zamieszkały w Krakowie, Pani Barbara Miszker zamieszkała w Krakowie, Pani Magdalena Żołyńska zamieszkała w Zielonkach oraz Pan Marcin Stolarski zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci posiadają wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiadają doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl