Załaduj kalendarz
2007-07-03

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent ds. zabezpieczenia społecznego (nr ref. ROPS /110-5/07) – miejsce pracy: TARNÓW

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Janina Milewska-Bykowska zamieszkała w Tarnowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada duże doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną dla tego stanowiska.

 


 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  • Małgorzata Czapkowicz, Rzuchowa
  • Janina Milewska - Bykowska, Tarnów
  • Łukasz Woskowicz, Tarnów
  • Barbara Rega, Wojnicz
LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH
  • Damian Kiwior, Tarnów– brak własnoręcznych podpisów
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy „Referent ds. zabezpieczenia społecznego” (nr ref. ROPS/110-5/07) do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
  • Małgorzata Czapkowicz, Rzuchowa
  • Janina Milewska - Bykowska, Tarnów
  • Łukasz Woskowicz, Tarnów
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl