Załaduj kalendarz
2013-06-10

IV Małopolski konkurs „Przeciw przemocy” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 czerwca br. został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
„Zanim zaczniesz współpracę z innymi służbami, przygotuj grunt. Nie wysyłaj człowieka do instytucji, lecz do drugiego człowieka”

Konkurs, który już po raz czwarty jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie ma na celu promocję działań interdyscyplinarnych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 13 zgłoszeń, 8 zgłoszeń w kategorii działania gminne, 5 zgłoszeń w kategorii działania powiatowe.

Analizy nadesłanych projektów dokonała Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodniczący:

Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

Kom. Adam Domin – Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Danuta Noszka – Leśniewska – Koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Dorota Orzechowska – Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Województwa

Dorota Bogusz – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Iwona Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie

doc. dr Małgorzata Leśniak - Prodziekan Wydziału Psychologii i Nauk o Rodzinie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Katarzyna Wojtanowicz – Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Ocena działań zgłoszonych przez powiaty i gminy dokonywana była w oparciu o „Kryterium Obligatoryjne” oraz „Kryterium Fakultatywne”.

Zgodnie z regulaminem konkursu spełnieniem „Kryterium Obligatoryjne” jest realizacja zadań powiatu lub gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), zaś „Kryterium Fakultatywne” działania w następujących obszarach:

  • Profilaktyka.
  • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  • Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Podniesienie kompetencji służb.
  • Inne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Biorąc pod uwagę spełnienie wyżej wymienionych kryteriów, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań Kapituła Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy” pierwszą nagrodę przyznano Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, Powiat suski.

Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła realizację kompleksowych działań profilaktycznych wobec zjawiska przemocy, profesjonalizację wsparcia zapewnianego osobom doświadczającym przemocy i oddziaływań na osoby ją stosujące, oraz różnorodność inicjatyw odnoszących się do budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na uznanie zasługuje również forma prezentacji podejmowanych działań, przełamująca stereotypowe podejście do zjawiska przemocy domowej.

W kategorii na najlepsze działanie gminne „Przeciw przemocy” pierwszą nagrodę przyznano Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie, Gmina Zabierzów.

Kapituła Konkursu przyznając nagrodę doceniła funkcjonowanie kompleksowego i profesjonalnego systemu wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Kapituła Konkursu postanowiła także przyznać wyróżnienia.

W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” wyróżnienie przyznano dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Kapituła Konkursu przyznając wyróżnienie doceniła działania podejmowane w celu budowania współpracy i wsparcie instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu.

W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” wyróżnienie przyznano dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Kapituła Konkursu przyznając wyróżnienie doceniła w szczególności realizację działań mających na celu poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zjawiska przemocy.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy, nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w trakcie konferencji „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość” 20 czerwca br. w Auli Kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wszystkim instytucjom, które zdecydowały się zgłosić podejmowane działania do konkursu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszym sukcesów!

Jednocześnie wszystkie instytucje, które podejmują działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zachęcamy do udziału w konkursie za rok.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl