Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2019-10-01

IX edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Kreowanie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom to jedno z ważniejszych wyzwań jakie stawia przez sobą Samorząd. Stąd też już po raz dziewiąty Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Gminą Miejską Kraków zapraszają do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie miasta Krakowa przyjaznych przestrzeni, które wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będą wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych.

W ramach akcji promowane będą „miejsca przyjazne seniorom”, a szczególnie kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W IX edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

- instytucje,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe,

- urzędy,

- grupy co najmniej 10 osób fizycznych.

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

1. posiadają ofertę - obok ogólnie dostępnej - specjalnie skierowaną do osób starszych (rabaty / zniżki, dedykowane zajęcia itp.),

2. wykazują skuteczność w przekazywaniu seniorom informacji o przygotowanej specjalnie dla nich oferty,

3. utrzymują i rozbudowują ofertę dla osób starszych,

4. posiadają przestrzeń dostosowaną do potrzeb osób starszych,

5. wykazują się otwartością na potrzeby osób starszych,

6. są miejscem, z którego oferty często korzystają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,

7. podejmują współprace ze środowiskiem osób starszych,

8. angażują się w działania na rzecz wsparcia osób starszych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 18 października 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego, na podstawie listy rekomendacyjnej opracowanej przez Kapitułę konkursu po wizytacji zgłoszonych miejsc przez członków Komisji Konkursowej.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia 2019 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Dekerta 24, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl.

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

3. Wzór oświadczenia osoby uprawionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszanego do udziału w akcji, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

4. Formularz Rekomendacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

5.  Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

ORGANIZATORZY:

1 _resized_92x50_2 3

4

PATRONI MEDIALNI:

mpr_2


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl