Załaduj kalendarz
2007-01-31

Jesteś po pięćdziesiątce i potrafisz dobrze obsługiwać komputer? Zostań instruktorem kursów komputerowych.

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia z Krakowa zaprasza wszystkie osoby 50+ lubiące pracę z komputerem oraz chętne w przyszłości prowadzić różnorodne kursy komputerowe dla seniorów na bezpłatne szkolenia.
Celem szkoleń, przeznaczonych dla osób z Małopolski, jest przygotowanie uczestników do prowadzenia kursów komputerowych dla osób starszych oraz poszerzenie ich wiedzy w najważniejszych dziedzinach pracy z komputerem.
 
Zajęcia będą podzielone na część:
merytoryczną, poszerzającą wiedzę i umiejętności uczestników;
metodyczną, poświęconą metodom nauczania osób starszych;
komunikacyjną dotyczącą sposobów pracy w grupie i relacji instruktor-kursant;
praktyczną służącą przećwiczeniu nabytych umiejętności oraz sprawdzeniu się w roli instruktora.
 
W ramach zajęć uczestniczy będą wizytowali aktualnie prowadzone w Akademii kursy podstaw obsługi komputera dla seniorów.
 
Szkolenie będzie miało dwie edycje:
7 marca 2007 - 25 kwietnia 2007
oraz 9 maja 2007 - 27 czerwca 2007.
 
O przyjęciu na szkolenie decyduje wynik praktycznego testu obsługi komputera w pracowni Stowarzyszenia.
 
Testy kwalifikacyjne do pierwszej edycji szkoleń odbędzie się 2 i 5 marca 2007, drugiej: 27 kwietnia i 7 maja, w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. J.Lea 5a/4 w Krakowie.
 
Zapisy na rekrutację będą prowadzone w siedzibie Stowarzysznia w Krakowie oraz pod numerem telefonu /0-12/294-81-35 od 5 lutego 2007, od poniedziałku do czwartku od 10.00-15.00.
 
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu SKAZANI NA NOWOCZESNE TECYHNOLOGIE. AKTYWNI SENIORZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, dofinansowanego ze środków unijnych Program „Środki Przejściowe” 2004 - „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”
 
koordynatorka projektu Karolina Długosz
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl