Załaduj kalendarz
2013-11-15

Jubileusz domu pomocy społecznej objętego projektem "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

16 listopada odbędą się uroczyste obchody 125 rocznicy wydania przez Radę Miasta Krakowa pozwolenia dla Adama Chmielowskiego na prowadzenie tzw. ogrzewalni dla bezdomnych. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie, między innymi w miejscu dawnej ogrzewalni, kontynuuje dzieło Brata Alberta do dziś, a dzięki realizowanym obecnie ze szwajcarskim dofinansowaniem inwestycjom i szkoleniom, będzie mógł nieść pomoc kolejnym potrzebującym w następnych latach.
Obchody rocznicy będą miały miejsce w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Uświetni je rozpoczynająca się o godzinie 10 sesja popularnonaukowa z wykładami prof. Stanisława Rodzińskiego, prof. Franciszka Ziejki, prof. Tadeusza Malaka oraz dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisława Dziedzica. Organizatorzy - Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor DPS przy ul. Krakowskiej 55 Maria Gdula-Argasińska oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DPS przy ul. Krakowskiej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO Jacek Berwaldt zapraszają do udziału w obchodach wszystkich zainteresowanych.

1 stycznia 1888 roku Adam Chmielowski - Brat Albert podpisał umowę z gminą Kraków o zajęcie się męską ogrzewalnią - na jej mocy miał żywić i ubierać ubogich, starać się o pracę dla nich, dbać o lokal, a także kwestować na ich rzecz. Ogrzewalnia znajdowała się w jednym z budynków dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. To właściwie tutaj Adam Chmielowski rozpoczął swoją działalność charytatywną, która zmieniła całe Jego życie. 

W 1952 r. Przytulisko Brata Alberta zostało upaństwowione i powstał Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Początkowo Dom przeznaczony był na 330 osób przewlekle chorych, bezdomnych oraz ze środowisk patologicznych, a w 1972 roku zmieniono jego profil na dom dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obecnie przebywa w nim ponad 200 dorosłych osób obojga płci.

Pomimo różnorakich trudności Dom działa prężnie, sprawując opiekę nad najbardziej potrzebującymi i pokrzywdzonymi przez los. Składamy gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Domu na ręce Pani Dyrektor Marii Gduli-Argasińskiej i życzymy kolejnych 125 lat wspaniałej i potrzebnej misji! Wierzymy, że realizowany przez ROPS w Krakowie projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" się do tego przyczyni.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl