Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Wrzesień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ukryj kalendarium
2014-03-04

Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych

W imieniu Fundacji Fundusz Współpracy zapraszamy Państwa na realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej seminaria pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych.
Seminaria, mające na celu upowszechnienie możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, realizowane będą w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


UCZESTNICY


Uczestnikami seminariów mogą być pracownicy administracji publicznej oraz pracownicy instytucji
zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Seminaria w szczególności adresowane są do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, głównie zwydziałów i biur odpowiedzialnych za zamówienia publiczne,
 • pracowników nie będących pracownikami tych wydziałów, ale przygotowujących zamówienia(opisy przedmiotów zamówienia, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia)
 • osób odpowiedzialnych za inicjowanie zamówień w urzędach.
Szczególnie ważne jest, aby w seminariach brały udział te osoby, które zajmują się zamówieniami
publicznymi i mają wpływ na powstawanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia
publicznego.


ZAKRES SEMINARIÓWNa seminariach będziemy wyjaśniać znaczenie i rolę zamówienia publicznego uwzględniającego cele społeczne, podstawy prawne klauzul społecznych, pokazywać stosowane w praktyce etapy planowania zamówienia publicznego, stosowaną w praktyce klauzulę zastrzeżoną i zatrudnieniową czy możliwe do zastosowania zapisy umów z klauzulą społeczną, zapisy przykładowych SIWZ itp….
Będziemy popularyzować rozwiązania oraz korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych oraz rozwiązania stosowane w tym zakresie Unii Europejskiej.

Seminaria będą prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy
uczestnikami seminarium. Uzupełnieniem seminariów będzie możliwość skorzystania z doradztwa po szkoleniu, które świadczone będzie przez trenerów w formie mailowej. Seminaria prowadzone będą w małych grupach liczących maksymalnie 20 osób. Seminaria są bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na seminarium.REKRUTACJAInformacje na temat seminariów/szkoleń oraz ich lokalizacji dostępne są na stronie internetowej
www.klauzulespoleczne.pl. Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony
internetowej poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.


W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem realizującym projekt:
tel: 022/4509704, lub e-mail: klauzule@cofund.org.pl.

Seminaria objęte są również patronatem Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów
Polskich.


PROGRAM SEMINARIUM


Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Uwaga:
godziny rozpoczęcia i zakończenia są orientacyjne i mogą się różnic w zależności od lokalizacji

 • 09.00 – 09.45 Wprowadzenie, wyjaśnienie znaczenia i roli zamówień publicznych uwzględniających cele    społeczne
 • 09.45 – 10.45 Podstawy prawne klauzul społecznych i ich stosowanie w praktyce
 • 10.45 – 11.00 przerwa kawowa
 • 11.00 – 11.50 Klauzule w praktyce (1): planowanie zamówienia publicznego
 • 11.50 – 12.40 Klauzule w praktyce (2): klauzula zastrzeżona
 • 12.40 – 13.30 Klauzule w praktyce (3): klauzula zatrudnieniowa
 • 13.30 – 14.15 obiad
 • 14.15 – 15.15 Klauzule w praktyce (4): umowy, kontrola, sankcje
 • 15.15 – 16.00 Wypracowanie planu działań na przyszłość i podsumowanie spotkania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl