Załaduj kalendarz
2007-06-26

Kolejna aktualizacja danych Małopolskiego Informatora Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystąpił do kolejnej, zbiorczej aktualizacji danych jednostek uczestniczących w MIS.
Aktualizacja prowadzona jest w dwóch etapach.
 
I – etap dotyczy organizacji, które we wpisanych danych podały adres poczty internetowej. Do tych podmiotów 15.06.2007 r. rozesłane zostały e-maile z kodem aktualizacyjnym, poprzez który drogą internetową można zmienić dane jednostki lub potwierdzić ich prawidłowość. Obecnie z 345 podmiotów, które otrzymały prośbę o korektę danych uaktualniło już wpisy 140 jednostek.
 
II – etap dotyczy podmiotów, które w dokonanym wpisie nie podały adresu poczty internetowej. Do tych jednostek, wysłano pismo z prośbą o aktualizacje danych, zawierające kod właściwy danej jednostce.
Po uzupełnieniu adresu e-mail (jeśli istnieje) przy obecnych korektach, następne kody aktualizacyjne wysyłane będą drogą internetową.
 
Uprzejmie prosimy o nie przeoczenie tej korespondencji i terminowe dokonanie aktualizacji.
 
Aktualizacje dokonywane będą okresowo. Poprzednio proponowanym odstępem był kwartał. Jednak w oparciu o doświadczenia pierwszej aktualizacji, prowadzonej jesienią 2006 r. proponujemy obecnie dokonywanie korekt danych dwa razy w roku.
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl