Załaduj kalendarz
2018-10-01

Kolejne innowacje społeczne poddaliśmy konsultacjom

Dnia 27 września w odbyło się wspólnie przeprowadzone z Instytutem Badań Edukacyjnych seminarium "Od innowacji do kwalifikacji". Była to świetna okazja do zaprezentowania i skonsultowania innowacji społecznych, które obecnie zmierzą się z testem.

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Awokado Lunch Bar przy ulicy Prądnickiej 12 w Krakowie, prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Ognisko”. Wydarzenie miało na celu połączenie testowanych rozwiązań innowacyjnych z możliwościami jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji (np. podnoszenia kompetencji kadr zajmujących się osobami zależnymi). Seminarium „Od Innowacji do Kwalifikacji” był doskonałą okazją do zaprezentowanie i skonsultowania Innowacji, wyłonionych do przetestowania w III turze konkursu.

W pierwszej części spotkania odbyła się krótka, wprowadzająca prezentacja przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, prezentująca wspólne obszary działań. Następnie Doradcy Regionalni IBE przybliżyli politykę uczenia się przez całe życie oraz założenia i cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podczas prezentacji można było zapoznać się z podstawowymi pojęciami (np. kompetencje, efekty uczenia, kwalifikacje), oraz podmiotami działającymi w systemie. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał rozwoju wypracowanych w Inkubatorze rozwiązań, w kontekście możliwości kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w ZSK.

Druga część spotkania została poświęcona prezentacji rozwiązań Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Seminarium było świetną okazją do przeprowadzenia konsultacji społecznych Innowacji, które otrzymały grant na przetestowanie rozwiązań w III turze konkursu przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Były to następujące Innowacje: „Przestrzeń komunikacji” autorstwa Politechniki Krakowskiej, „Centrum Antydepresyjne- kompleksowa pomoc osobom starszym w stanach depresyjnych i z zachowaniami suicydalnymi” autorstwa Gminy Miechów, „Wiejski Uniwersytet Międzypokoleniowy”, którego twórcą jest Zagroda edukacyjna „Pszczółki” następną Innowacją był „Inteligentny system wsparcia MED-box” Instytutu Medycyny Innowacyjnej IMICARE. W dalszej kolejności zostały przedstawione dwie Innowacje partnerstwa osób fizycznych - „DEM-GAME” oraz „Vipande”. Tę część spotkania zamykała prezentacja Innowacji „Specjalistyczna Usługa Choroby terminalnej” autorstwa Fundacji Promień Nadziei. Wszystkie prezentowane innowacje uzyskały przychylne opinie publiczności i stały się impulsem do długich dyskusji.

IMG_0444

W ostatniej – trzeciej części – głos zabrali prelegenci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawiając rolę kwalifikacji pracowników w Standardach Usług Senioralnych. Zwieńczeniem spotkania były warsztaty określające potencjał przetestowanych Innowacji jako kwalifikacji rynkowych, do włączenia w Zintegrowany System Kwalifikacji. W tym celu zostały przytoczone cztery wybrane rozwiązania. Pierwszym z nich był pomysł Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, które przedstawiło koncepcję realizacja domowej antybiotykoterapii dożylnej u chorych na mukowiscydozę z Małopolski. Następnym podmiotem było Centrum Opieki Domowej NZOZ, którego pomysłem była Organizacja kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania. Trzecim Innowatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Powiat Wielicki), które zaprezentowało się z projektem „Stop otyłości – innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”. Ostatnią Innowacją był projekt Terapeuta przestrzeni, którego zadaniem jest dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych. We wszystkich prezentowanych Innowacjach dostrzegliśmy ogromny potencjał wyodrębnienia nowych kwalifikacji i uzasadnioną społeczną potrzebę włączenia ich do ZSK.

IMG_0457_1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie. Liczymy na Państwa obecność na kolejnych spotkaniach konsultacyjnych w ramach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl