Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Listopad 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2020-07-02

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków do programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003). • Jeśli macie państwo pomysł jak w nowatorski sposób, poprzez aktywną integrację, realizować zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”;
 • Jeśli działacie w partnerstwie lub chcecie poszukać podmiotu i razem stworzyć model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru;
 • Jeśli chcecie połączyć zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;

To może być projekt dla Was!

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:

 1. zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;
 2. metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
 3. ponad 80% klientów będzie:

 • zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub
 • objętych innymi działaniami społecznymi

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR. Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu, a dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. 

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom.

Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:

 • organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
 • organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
 • ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 • organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.
Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy. Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

Dokument Komisji (w języku angielskim) oraz informację z programu EaSI.


Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu .

14 Filar - Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl