Załaduj kalendarz
2006-07-27

"Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet"

Partnerstwo na rzecz rozwoju reprezentowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet"    

Partnerstwo na rzecz rozwoju reprezentowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza:

 

 

 • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

   

 • kobiety, które utraciły zatrudnienie w skutek urodzenia dziecka,

   

 • kobiety, które ze względu na posiadanie dziecka mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia

   

 • osoby, które ze względu na posiadanie dziecka napotykaja na poważne trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną

   

do skorzystania z bezpłatnych usług w ramach projektu "Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet"

 

 

Więcej informacji na stronach:

 

 

http://equal.plineu.org

 

 

http://www.pracujacyrodzice.pl


 

Jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

 

 

Jesteś kobietą, która utraciła zatrudnienie wskutek urodzenia dziecka?

 

 

Jesteś kobietą, która ze względu na posiadanie dziecka ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia?

 

 

Jesteś osobą, która ze względu na posiadanie dziecka ma poważne trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną?

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z prawnikiem

 

 

 „DZIECKO, PRACA I CO DALEJ? PRAWNE ASPEKTY GODZENIA ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO”

 

 

W ramach spotkania z prawnikiem omawiane będą:

 

 

 •  prawa pracownicze przysługujące rodzicom;

   

 • urlopy macierzyńskie i wychowawcze – kiedy przysługują? w jakim
 • zakresie? który z rodziców może je wykorzystać?;

   

 • ochrona pracownicy w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
 • prawa, jakie w miejscu pracy przysługują ojcu dziecka;

   

 • praca po urlopie – uprawnienia i obowiązki.

   

Oferujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem na czas trwania spotkania

 

 

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia br. o godz. 16:00
w Centrum Praw Kobiet, ul. Brodzińskiego 8

 

 

Zapisy: 012 422 00 07, doradztwo@plineu.org

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”.  Więcej informacji: http://www.pracujacyrodzice.pl


 

 

 

 

 

 

 

Jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

 

 

Jesteś osobą, która ze względu na posiadanie dziecka ma poważne trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną?

 

 

Chcesz wypracować porozumienie z pracodawcą umożliwiające Ci łączenie obowiązków służbowych z opieką nad dzieckiem?

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu

 

 

 „DZIECKO, PRACA I CO DALEJ?
JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ
MEDIACJE Z PRACODAWCĄ”

 

 

W ramach spotkania oferujemy:

 

 

WYKŁAD NA TEMAT MEDIACJI:

 

 

czym jest mediacja? jakie są zasady prowadzenia mediacji? kto prowadzi mediacje?
jakie prawa ma każda strona uczestnicząca w mediacji? jaki jest efekt procesu mediacji?

 

 

WARSZTAT SYMULACJI MEDIACJI:

 

 

podział uczestników warsztatu na grupy; podział ról w każdej grupie; przeprowadzenie mediacji; próba sporządzenia ugody pomiędzy pracującym rodzicem a pracodawcą

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

 

 

Oferujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem na czas trwania spotkania

 

 

Spotkanie odbędzie się 4 września br. w godz. 10.00-14.00.
Zapisy: 012 422 00 07, doradztwo@plineu.org

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”.  Więcej informacji: http://www.pracujacyrodzice.pl

 

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl