Załaduj kalendarz
2012-11-21

Konferencja - „Rodzina fundamentem. Wokół wyzwań wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji”

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Rodzina Fundamentem. Wokół wyzwań wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku, od godz. 10.00 w Auli Wielkiej Akademii „Ignatianum” w Krakowie, ul. Kopernika 26. Konferencja „Rodzina fundamentem. Wokół wyzwań wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji” poświęcona będzie rozważaniom na temat działań na rzecz rodziny w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149, poz. 887 ze zm.). Pragniemy ukazać w sposób praktyczny zadania jakie stoją przed realizującymi ustawę na poziomie gminy, powiatu jak i województwa. Chcemy dokonać pogłębionej analizy działań na rzecz rodziny i przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie. Wsparcie rodziny jako fundamentu społeczeństwa, a szczególnie pomoc rodzinie i dziecku to zadania szczególnie istotne. Program konferencji skierowany jest do  osób wspierających rodzinę oraz pracujących w systemie pieczy i adopcji. Patronat honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.   PROGRAM Prosimy potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 23 listopada 2012 r. pod numerem telefonu 12 422-06-36 wew. 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl