Załaduj kalendarz
2016-05-17

Konferencja Dziecko w rodzinie zastępczej - wielokierunkowść oddziaływań systemu pieczy zastępczej

Zapraszamy do udziału w organizowanej w ramach Małopolskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego konferencji pn. "Dziecko w rodzinie zastępczej - wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej", która odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Celem konferencji jest ukazanie kierunków działań podejmowanych przez system pieczy zastępczej we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w sytuacji umieszczenia dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej oraz zwrócenie uwagi na istotne aspekty pracy z rodziną zastępczą.


Konferencja skierowana jest do asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kadry organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników ośrodków adopcyjnych.


Przedmiotem wystąpień zaplanowanych w konferencji będzie podkreślenie istotnej roli, jaką w systemie opieki nad dzieckiem pełni rodzina zastępcza. W tym kontekście przedstawione zostaną główne obszary działań prowadzonych przez system pieczy zastępczej, które koncentrują się wokół powrotu dziecka do rodziny biologicznej, wspierania wychowanka na drodze do usamodzielnienia oraz przygotowania dziecka do zmiany środowiska rodzinnego na rodzinę adopcyjną. Rozważania te staną się wstępem do dyskusji panelowych nad dylematami i trudnościami w zakresie prowadzonych oddziaływań.


W trakcie konferencji będzie miało także miejsce wręczenie nagród w IX Małopolskim Konkursie dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „MOJA RODZINA – historia pędzlem i piórem opowiedziana”, dla którego uczestników przewidziano nagrody i wyróżnienia.


Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Program wydarzenia


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia oraz zadeklarowanie udziału w wybranym panelu telefonicznie: (12) 422 06 36 wew. 21. do dnia 25 maja 2016 r.


logo_patronat_WMDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl