Załaduj kalendarz
2006-08-31

Konferencja Grupy Rodzinnej

Wdrażanie do pracy z rodziną metody "Konferencja Grupy Rodzinnej"
Konferencja Grupy Rodzinnej jest metodą pracy z rodziną lub jak niektórzy badacze podkreślają, nie tylko metodą, ale przede wszystkim „nowym spojrzeniem” na rodzinę w systemie pomocowym. Jest spotkaniem, w którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny. Rodzina spotyka się, by we własnym gronie podjąć próbę rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Głównym celem konferencji jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu.

Konferencja Grupy Rodzinnej opiera się na przekonaniu, że rodzina ma w sobie wystarczającą siłę i motywację aby rozwiązanie problemu, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dziecka, rozegrało się wewnątrz rodziny i jej siłami.

Oferta skierowana jest do pracowników pracujących z  rodzinami, którzy podejmą się roli koordynatora KGR oraz wprowadzania metody na swoim terenie. ROPS w Krakowie zapewnia koordynację oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych działań.  Dotychczas przygotowalismy 62 koordynatorów i 60 osób zgłaszajacych.
 
 
Kolejne spotkania ewaluacyjno - konsultacyjne dla osób przeszkolonych odbędą się w ROPS w Krakowie przy  ul. Radziwiłłowskiej 1,  w terminie:
 
 
 20.11.2007 r, od godz. 9.30 
 
 
Kolejne szkolenia koordynatorów i osób zagłaszających odbędą się zgodnie z zapotrzebowaniem.
 
Wiecej informacji o projekcie można uzyskać u koordynatora projektu Katarzyny Mimiec tel. 012 422-06-36.
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl