Załaduj kalendarz
2018-10-17

Konferencja: Niepełnosprawność jako wyzwanie, a nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami stanowi jeden z istotnych elementów polityki społecznej realizowanej w Województwie Małopolskim. Szczególnie ważne w kwestii planowania wsparcia jest połączenie wiedzy teoretycznej ekspertów z praktykami, którzy na co dzień w pracy spotykają się z problemami swoich podopiecznych, a tym samym posiadają niezwykłe doświadczenie w zakresie poszukiwania najskuteczniejszych metod pomocy.

Ten cel przyświecał konferencji naukowej pn.: „Niepełnosprawność – wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne”, która odbyła się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w ramach cyklu „Praca socjalna w teorii i praktyce”. W trakcie konferencji organizowanej przez Województwo Małopolskie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Instytutem Pracy Socjalnej oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, poruszono kwestie związane z wsparciem rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu na rynku pracy i w środowisku zamieszkania.


Część konferencji poświęcono zagadnieniom związanym z planowaniem wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dokumentach strategicznych, z wykorzystaniem środków europejskich oraz działaniom Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W trakcie konferencji nie zabrakło także dyskusji na temat metod budowania systemu wsparcia i aktywizacji dla tej grupy społecznej a tym samym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Sesja I cz. 1: Teoretyczne podstawy wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda – UPJPII w Krakowie

–    Wsparcie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością - prof. nadzw. dr hab. Witold Janocha KUL w Lublinie

–    Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu na rynku pracy - prof. nadzw. dr hab. Leon Szot UPJPII w Krakowie

–    Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych w środowisku zamieszkania - dr hab. Andrzej Niesporek – UŚ w Katowicach


Sesja I cz. 2:

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Witold Janocha KUL w Lublinie

–    Strategia województwa małopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami – kontekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - dr hab. Stanisław Sorys UPJPII w Krakowie

–    Regulacje prawne i organizacja sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce - dr Bogdan Ulijasz

–    Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami - dr Leszek Buller – UKSW w Warszawie, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

–    Działania Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sesja II: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w praktyce.

Moderator: Małgorzata Szlązak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

–    Towarzyszenie rodzinom z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju – Ewa Reczek - Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

–    Wsparcie osób z niepełnosprawnościami (dzienne centra aktywności, aktywizacja zawodowa, mieszkalnictwo wspomagane) – Marcin Szczypczyk, Dyrektor, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

–    Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu na rynku pracy – Rafał Ślusarczyk - Dyrektor Wspólnoty L’Arche w Śledziejowicach

–    Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze, opieka wytchnieniowa) – Aleksandra Włodarczyk - Prezes Zarządu Fundacji Hipoterapia

Drukuj
Konferencja: Niepełnosprawność - wyzwanie, nie bariera - ujęcie naukowe i praktyczne
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl