Załaduj kalendarz
2016-08-19

Konferencja "Pełno(s)prawny Student"

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do wystąpienia podczas Konferencji.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do zgłaszania tematów wystąpień na X Ogólnopolską Konferencję „Pełno(s)prawny Student”

Konferencja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 (wtorek), w godz. 10.00 – 17.00, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

UWAGA: Zapisy na Konferencję dla pozostałych uczestników (osób, które nie zgłaszają chęci wystąpienia jako prelegent) zostaną otwarte we wrześniu, o czym poinformujemy na stronie Fundacji.

Coroczne spotkanie służy nawiązywaniu relacji pomiędzy całym środowiskiem akademickim oraz omówieniu najważniejszych problemów dostępności wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi praktycznymi rozwiązaniami w trakcie Konferencji. Zapraszamy także do prezentacji swoich koncepcji badawczych oraz wyników badań w tym obszarze.

W toku konferencji chcielibyśmy poruszyć między innymi następujące obszary:

- aktywność fizyczna studentów z niepełnosprawnościami

- dostępność informacji

- ochrona danych osobowych

- projektowanie uniwersalne jako przedmiot nauczania akademickiego

- działalność Biur ds. Osób Niepełnosprawnych a badania naukowe na uczelniach

- aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów

- realizacja postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych

- partycypacja studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim i w procesie podejmowania decyzji

- model współpracy Pełnomocników/Biur ds. Osób Niepełnosprawnych ze studentami

-  inne, zgłoszone przez Państwa zagadnienia i problemy.

Zgłoszenie propozycji wystąpień na formularzu, zawierające:

    informacje o prelegencie

    temat wystąpienia

    abstrakt wystąpienia

    uzasadnienie wyboru tematu

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 10.09.2016 elektronicznie na adres: kinga.dumnicka@firr.org.pl.

Dodatkowych informacji udziela pani Kinga Dumnicka pod numerem telefonu: 663 000 035

Zapraszamy do wystąpienia na Konferencji! 

Decyzja o wyborze prelegentów zostanie podjęta do końca września.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl