Załaduj kalendarz
2008-12-03

Konferencja promocyjno – informacyjna, poświęcona Priorytetowi VII PO KL

W dniu 26 listopada 2008 r. w Auditorium Maximum w Krakowie przy ul. Krupniczej 35 odbyła się konferencja promocyjno – informacyjna, poświęcona Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 26 listopada 2008 r. w Auditorium Maximum w Krakowie przy ul. Krupniczej 35 odbyła się konferencja promocyjno – informacyjna, poświęcona Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób, przedstawicieli małopolskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz kręgów naukowych.
W bieżącym roku upływa 20 lat od utworzenia Specjalności Praca Socjalna w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, konferencja była okazją spotkania przedstawicieli pracy socjalnej, praktyków i naukowców.
Prof. Krzysztof Frysztacki oraz dr Hubert Kaszyński z Instytutu Socjologii UJ wygłosili wykłady poświęcone edukacji w zakresie pracy socjalnej i jej związkach z praktyką.
Podczas konferencji gościła s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty „Chleb Życia”, która opowiedziała uczestnikom spotkania o własnych doświadczeniach w zakresie ekonomii społecznej, opisując liczne trudności i sukcesy w działaniach, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Informacje na temat zapisów Planu działania na rok 2009 r. PO KL, przekazała uczestnikom Joanna  Urbanowicz Wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.
Marcin Kutrybała z Zespołu Programów Pomocy i Integracji Społecznej WUP w Krakowie przedstawił doświadczenia Instytucji Pośredniczącej II Stopnia po pierwszym roku wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL.
Beata Magiera ROPS w Krakowie zaprezentowała podsumowanie realizowanego w 2008 r. projektu systemowego w ramach PO KL:  „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” oraz planowane działania na rok 2009.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjecie zaproszenia i udział w konferencji.
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl