Załaduj kalendarz
2013-09-30

Konferencja ROPS: "Rozwój człowieka w świetle potencjału rodziny"

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rozwój człowieka w świetle potencjału rodziny”, która odbędzie się 4 października 2013 r. od godz. 9.30 do godz. 14.00 w Willi Decjusza w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 r., 17a.

Zaproszenie kierowane jest do kadr systemu pomocy społecznej pracujących w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.

Podczas konferencji Rozwój człowieka w świetle potencjału rodziny”, poruszone zostaną tematy z zakresu oddziaływań i relacji w rodzinie, tak istotnych dla funkcjonowania człowieka w codziennym życiu. Wśród prelegentów znajdują się specjaliści w dziedzinie psychologii, psychoterapii i pracy z rodziną.

Integralną częścią konferencji będzie przeprowadzenie trzech paneli dyskusyjnych na tematy poruszane w czasie prelekcji.

Szczegółowy program konferencji i mapa dojazdu

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji oraz wstępną deklarację udziału w poszczególnym panelu dyskusyjnym do dnia 2 października 2013 r. pod numerem telefonu 12 422-06-36 wew. 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl